Telefon

0733807356

E-post

camilla@stjernsken.se

Vår studio finner du i Torpa, Varberg

Tider för bokning finns på Bokadirekt

Allt levande, människor, djur, växter, kristaller med mer har ett energifält runt sig som vi kallar Aura. Detta energifält är föränderligt och styrs av våra känslor och mående.

Jag erbjuder en Auraavläsning i form av en energimålning. Du erhåller målningen med beskrivning av din aura, de olika färgerna och de symboler jag får till mig.

Avläsningen görs på distans och postas sedan till dig.