Telefon

0733807356

E-post

camilla@stjernsken.se

Vår studio finner du i Torpa, Varberg

Tider för bokning finns på Bokadirekt

Romantisk Relation:
En romantisk relation kan vara det mest fantastiska i livet.
Böckerna nedan kommer hjälpa din romantiska relation att blomma livet ut!

Kort om böckerna som du kan köpa hos Adlibris:

Upptäck kärlekens olika språk – Adlibris
– Det perfekta verktyget för ett blomstrande förhållande

Mastery of love (Engelska) – Adlibris
– Grunderna om kärlek

Finn kärlek med mindfulness – Adlibris
– Grunderna om sann kärlek

Äktenskapets 4 årstider – Adlibris
– Nycklar till ett livslångt äktenskap

Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation – Adlibris
– Regler för en lång fungerande kärleksrelation


Upptäck kärlekens olika språk

Format:Bok
Författare:Gary Chapman

Chapman hjälper par att upptäcka och tala sin partners kärleksspråk. Chapman menar att det finns fem kärleksspråk:

Tid tillsammans ? Bekräftande ord ? Gåvor
Tjänster ? Fysisk beröring

Kapitlen är indelade utifrån de fem kärleksspråken för att göra det enkelt för läsaren att hitta. Varje kapitel avslutas med konkreta råd för hur man uttrycker sin partners kärleksspråk och leder sitt förhållande i en positiv riktning.
Denna nya och reviderade upplaga innehåller även ett nyfram­taget kärleksspråkstest som hjälper läsaren att upptäcka sitt kärleksspråk. Upptäck kärlekens olika språk har sålts i över fem miljoner exemplar och getts ut på ett fyrtiotal språk.


The Mastery of Love

Format:Bok
Författare:Don Miguel Ruiz

Denna bok finns inte översatt till svenska men är en av de av de bästa böckerna om kärlek.”


Finn kärlek med mindfulness

Format:Bok
Författare:Thich Nhat Hanh

I denna lilla pärla erbjuder den välkände zenmästaren Thich Nhat Hanh en tidlös insikt i den sanna kärlekens natur. Med enkelhet och värme går han rakt på sak och utforskar kärlekens fyra hörnpelare såsom de beskrivs i buddhistisk tradition – den vänliga kärleksfullheten, medkänslan, glädjen och friheten – och förklarar hur vi kan förverkliga dessa i vårt dagliga liv.
För att kunna älska på riktigt måste vi lära oss att vara helt närvarande i nuet, understryker författaren, och ger förslag på enkla tekniker hämtade ur buddhistisk tradition som vem som helst kan praktisera för att bereda en väg åt kärleken.


Äktenskapets 4 årstider : nycklar till ett livslångt äktenskap

Format:Bok
Författare:Gary Chapman

”Min erfarenhet, både utifrån mitt eget äktenskap och utifrån att ha varit rådgivare åt par i över trettio år, säger mig att äktenskap ständigt befinner sig i rörelse från en årstid till en annan – kanske inte på årlig basis som i naturen, men precis lika visst och oupphörligt.”
Ibland befinner vi oss i vinter – missmodiga, oengagerade och otillfredsställda; andra gånger upplever vi vår, med öppenhet, hopp och förväntan. Och vid andra tillfällen njuter vi av sommarens värme – vi är bekväma, avslappnade och njuter av livet. Och sedan kommer hösten med sin ovisshet, försumlighet och oro. Cykeln upprepar sig många gånger i ett äktenskap, precis som årstiderna upprepar sig i naturen.
Dr Gary Chapman

Syftet med den här boken är att beskriva äktenskapets återkommande årstider, att hjälpa dig och din make eller maka att identifiera vilken årstid ert äktenskap befinner sig i och att visa dig hur du rör dig bort från höstens ostadighet och vinterns kyla mot vårens hoppfullhet eller sommarens värme och närhet.De sju strategier som finns i bokens andra del kommer inte att hålla ditt äktenskap från att uppleva höst och vinter, men de kommer att ge dig positiva steg som du kan ta för att göra det bästa av varje årstid, förbereda dig för nästa och föra ditt äktenskap in i vår och sommar.


Sju gyllene regler för en lycklig kärleksrelation

Format:Bok
Författare:John Gottman

John Gottmans banbrytande forskning vad gäller parrelationer kan jämföras med föregångarna Masters och Johnsons på sexualitetens område. I ett forskningslaboratorium (skämtsamt kallat the love lab) har Gottman under många års tid studerat hur gifta par relaterar till varandra. Vad säger de? Med vilket tonfall samtalar de? Vilket kroppsspråk har de? Med 90-procentig säkerhet har han på ett tidigt stadium kunnat fastställa vilka par som kommer att skilja sig.

John Gottmans forskning visar att det finns sju avgörande faktorer sju gyllene regler som kännetecknar en lycklig relation. Samtliga regler utgår ifrån vardagens vitala betydelse. De par som visar varandra omtanke och uppskattning dagligdags lägger grunden för en trygghet och stabilitet som är helt nödvändig för att mer allvarliga konflikter ska kunna tacklas. Ett exempel: Rogivande samtal vid dagens slut skapar förtrolighet och lättar på spänningar. Grundregeln vid denna tidpunkt på dygnet är att ge varandra känslomässig uppbackning och lufta alla typer av problem som ligger utanför själva parrelationen.