Telefon

0733807356

E-post

camilla@stjernsken.se

Vår studio finner du i Torpa, Varberg

Tider för bokning finns på Bokadirekt

Detta Själsamtal bokar du om vi träffats innan. Vi följer upp och samtalar kring hur det har känts och hur vi går vidare.

Jag har läst psykologi och beteendevetenskap samt flera samtalsmodeller på Högskolenivå. Jag har själv gått hos psykolog och i KBT i flera omgångar genom livet. Det hjälpte vid flera tillfällen att komma tillbaka och fungera/producera i samhället igen, men gång på gång trillade jag ner i mörk grop igen och fick börja om, börja klättra och riva mig uppåt igen.

Det var när jag började kombinera det jag kunde inom psykologi och KBT med att hitta alternativa metoder inom holistisk hälsa som jag kunde börja förstå, börja acceptera och på så sätt också läka på djupet.

Genom att inte bara behandla symtomen, utan förstå anledningen till symtomen.

Jag erbjuder idag något som jag kallar själsligt samtal/vägledning, där vi utgår ifrån dig, din själ och vad du behöver för att börja förstå/läka. Du får möjlighet till att lära känna dig själv på ett djupare plan.

Vilka metoder/verktyg jag använder bestämmer vi ihop, för att det ska bli det bästa tillvägagångssättet för dig och din själs behov.

Jag skapar en trygg miljö, för inga anteckningar ( om vi inte kommit överens om det) Allt som sägs i vårat samtal stannar mellan oss.

Jag tar emot dig som du är!

Tackar för ditt förtroende.