Telefon

0733807356

E-post

camilla@stjernsken.se

Vår studio finner du i Torpa, Varberg

Tider för bokning finns på Bokadirekt

Vår själ har innan detta nuvarande liv levt flera liv. Flera av dessa liv kan påverka oss i nuvarande liv.

Jag hämtar hem 3 av dina tidigare liv som påverkar dig i ditt nuvarande liv, Jag tar reda på styrkor, svagheter, död, relationer till personer i nuvarande liv och sammanfattar allt åt dig skriftligt, som en liten berättelse.

Detta skickas sedan till dig via epost.

Genom att förstå tidigare liv och de trauman som du upplevt under dessa liv, så kan du skapa dig en förståelse för vissa beteenden, känslor och sidor i ditt nuvarande liv, du har möjlighet till att hitta en röd tråd. Genom att förstå och acceptera kan du också förlåta och börja läka på djupet.